1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE
Het gebruik van de website is strikt bedoeld voor persoonlijk gebruik en commerciële uitbuiting is niet toegestaan. Het is de gebruiker niet toegestaan de site of gedeelten hiervan te kopiëren, te presenteren, te publiceren, te exposeren, te wijzigen of een site te creëren gebaseerd op deze website zonder de uitdrukkelijke toestemming van Open House Spain S.L. Het gebruiksrecht van de site voor het zoeken van informatie of het bewerkstelligen van een reservering is alleen toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder, particulieren, rechtspersonen, of aan vertegenwoordigers van instellingen of bedrijven. Indien wij dit nodig achten, behouden we het voorrecht de site geheel, gedeeltelijk of inhoudelijk te wijzigen. Hoewel wij al onze inspanningen aanwenden om de nauwkeurigheid te verzekeren van de op de website verschafte informatie, bevat de site informatief materiaal dat afhankelijk is van derde personen en/of instellingen. Zodoende nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de bovengenoemde informatie.

2. RESERVERINGEN
Met het verzoek voor een reservering gaat de gebruiker van de site akkoord met het afsluiten van een contract volgens deze gebruiksvoorwaarden, en vanaf dit moment zal hij/zij klant worden genoemd. Wanneer de reserveringsbevestiging eenmaal door Open House Spain S.L. per email, fax, of per post verstuurd is, zal het geldige contract concreet worden. Wij behouden ons het recht voor fouten, veroorzaakt door calculatie of spelling, te corrigeren. De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract en zal verantwoordelijk gehouden worden voor alle personen die hem/haar vergezellen en die inbegrepen zijn in de reservering.

3. TARIEVEN EN PRIJZEN
Alle tarieven zijn genoteerd in euro’s (€). De equivalentie van de wisselkoers worden regelmatig geactualiseerd. Het kan voorkomen, hoewel dit weinig waarschijnlijk is, dat de prijzen zeer licht variëren.

4. AANVRAAG VAN DIENSTEN
Bij het maken van een reservering machtigt de gebruiker Open
House Spain S.L. voor het debiteren van zijn/haar creditcard (of een andere geldige betaalwijze) voor alle aankopen van diensten, waarvoor hij/zij zich op deze site heeft aangemeld.

5. CREDITCARD EN BEVEILIGING
Open House Spain S.L.
neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om gebruikersgegevens van onze website te beschermen. De persoonlijke gebruikersgegevens worden zowel online als in onze kantoren beschermd. Wanneer de klant op onze formulieren persoonlijke gegevens invult (zoals het creditcard nummer), wordt deze informatie gecodeerd en beschermd door de door de beste coderingssoftware– SLL en PGP. Een veilige pagina, zoals die van onze formulieren voor het reserveren van accommodaties of cursussen, toont het hangsloticoontje in uw browser gesloten, zoals bij Netscape en Microsoft Internet Explorer, terwijl het op andere pagina’s waar u alleen maar surft, open is. Terwijl wij de SSL-software gebruiken om de persoonlijke online gegevens te beschermen en PGP om deze te beschermen gedurende de gegevensoverdracht, doen we er daarnaast alles aan binnen onze mogelijkheden om gebruikersgegevens ook offline te beschermen.

6. RESERVERINGSBEVESTIGINGEN
De reserveringsbevestiging ontvangt u op uw scherm en via email nadat u de reservering gemaakt heeft. Het kan voorkomen dat u deze mail in uw Spam email map ontvangt, en het is in ieder geval aan te raden dat u al uw email mappen nakijkt.

 
Wacht tot uw zoekopdracht compleet is alstublieft
waiter loader